Hidden HeritagesWhat is Hidden Heritages?

Hidden Heritages: San José’s Vietnamese Legacy is a two-year partnership between the San José Museum of Art, Chopsticks Alley, and the City of San José Office of Cultural Affairs that brings Vietnamese artists and community members together to share, amplify, and artistically present stories that reveal the contributions of Vietnamese Americans to San José, one of California’s most diverse cities. Renowned Vietnamese artists Binh Danh, Trinh Mai, and Van-Anh (Vanessa) Vo will lead a series of community-based, creative learning workshops in 2019 and 2020 that will provide opportunities to share personal experiences and memories, and to reflect on the transformational impact Vietnamese Americans have had on San José’s culture and economy, as well as its identity as the capital of Silicon Valley. New artworks inspired by the workshops and incorporating stories from workshop participants will form the basis for a series of programs, held over two years, including an exhibition and public performance to take place at City Hall in April and May 2021. 

What inspired this project? What are its goals?

Hidden Heritages: San José’s Vietnamese Legacy builds on the continuing, shared goals of each of the partner organizations to promote creative expression as a tool for cross-generational storytelling and reflection, and to demonstrate the power of art to build community and to deepen cross-cultural understanding. One of the main objectives of this project is to reveal and acknowledge the ongoing contributions of San José’s large and vibrant Vietnamese community to the City’s development, and to honor these contributions through original artworks presented at City Hall—a site in the heart of downtown that has been an important starting point for successive waves of new immigrants to San José. 

The project is supported by a California Arts Council Creative California Communities grant that funds meaningful, collaborative, creative placemaking projects that animate, activate, and celebrate communities by using local artists, cultural resources, and/or the creative sector as central components. 

Who can participate? 

Anyone interested in sharing stories, photographs, artifacts, memorabilia, or memories about their experiences, contributions, and recollections of San José’s Vietnamese Community—the largest Viet population in any single city outside of Vietnam—is invited to participate. To be notified about future workshop dates, activities and events, or to be added to the project email list, please contact Trami Cron at chopsticksalley@gmail.com.

What is the timeline for the project? 

The first workshop will take place on December 7, 2019 at the Vietnamese American Community Center in collaboration with Chopsticks Alley Art’s program Adventures in Contemporary Art. Subsequent public workshops will take place in spring and summer 2020, dates to be announced.

The culminating exhibition and performance at San José City Hall will take place in April and May 2021. 

This activity is supported in part by the California Arts Council, a state agency. Learn more at arts.ca.gov. 

Hidden Heritages, Di Sản Ẩn Giấu là gì?

Hidden Heritages: San José’s Vietnamese Legacy, Ẩn Giấu: Di Sản Việt tại San José, là dự án hợp tác trong vòng hai năm giữa San José Museum of Art, Chopsticks Alley, và City of San José Office of Cultural Affairs để hội tụ các nghệ sĩ Việt Nam với những thành viên trong cộng đồng lại gần với nhau nhằm mục đích chia xẻ, công bố rộng rải và trình bày một cách nghệ thuật những câu chuyện để làm sáng tỏ các đóng góp của người Mỹ gốc Việt tại San José, một trong những thành phố đa dạng nhất của California. Các cuộc hội thảo và lớp học nghệ thuật sẽ được tổ chức trong cộng đồng vào năm 2019 và 2020 qua sự hướng dẫn với các nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng như Binh Danh, Trinh Mai, Van-Anh (Vanessa) Vo để tạo cơ hội chia xẻ những kinh nghiệm và ký ức cá nhân, và phản ảnh về ảnh hưởng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã và đang có đối với văn hóa và kinh tế của San José, cũng như bản sắc của thành phố và thủ đô của Thung Lũng Điện Tử Silicon. Các tác phẩm mới được sáng tác do cảm hứng có được từ các cuộc hội thảo, lớp học sáng tạo, và kết hợp các câu chuyện từ những người tham gia hội thảo sẽ tạo căn bản cho các chương trình nghệ thuật. Các lớp sẽ được tổ chức trong vòng hai năm, bao gồm một cuộc triển lãm và trình diễn công cộng sẽ diễn ra tại Tòa Thị Chính San José vào tháng 4 và tháng 5 năm 2021. 

Điều gì đã làm nên cảm hứng cho dự án này? Mục tiêu của nó là gì?

Dự án Ẩn Giấu: Di Sản Việt tại San José được thành lập dựa trên nền tảng của sự liên tục, chia xẻ mục tiêu chung của mỗi tổ chức đối tác để khuyến khích các thể hiện sáng tạo nghệ thuật như là một dụng cụ nhằm kể chuyện và phản ánh xuyên suốt nhiều thế hệ, chứng minh rằng sức mạnh của nghệ thuật là để xây dựng cộng đồng và làm rõ hơn sự cảm thông giữa các nền văn hóa dị biệt. Một trong những mục tiêu chính của dự án này là ghi nhận và vinh danh những đóng góp của cộng đồng Việt Nam, một cộng đồng rộng lớn và sinh động cho sự thịnh vượng của thành phố San José, và tôn vinh những đóng góp này qua các tác phẩm nghệ thuật nguyên thủy sẽ được triển lãm tại Tòa Thị Chính, một địa điểm nằm trong trái tim của trung tâm thành phố và đã là bước khởi đầu quan trọng cho những làn sóng người di dân mới đến San José. 

Dự án này được hỗ trợ bởi California Arts Council “Creative California Communities” cung cấp tài trợ cho các dự án sáng tạo, đề cao hợp tác, mang ý nghĩa, để làm sinh động và tôn vinh cộng đồng bằng cách sử dụng các nghệ sĩ, tài nguyên văn hóa và các nhóm sinh hoạt nghệ thuật tại địa phương là thành phần chủ yếu.

Ai có thể tham gia vào dự án?

Bất cứ ai quan tâm đến việc chia xẻ những câu chuyện, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật, hoặc ký ức về kinh nghiệm, những đóng góp và hồi ức của mình về Cộng Đồng Việt Nam tại San José - Nơi có dân số Việt lớn nhất ở bất kỳ thành phố nào ngoài Việt Nam - đều được mời tham gia. Để được thông báo về ngày hội thảo, lớp học, hoạt động và sự kiện liên hệ trong tương lai, hoặc được ghi thêm vào danh sách email của dự án, xin vui lòng liên lạc với Trami Cron theo địa chỉ chopsticksalley@gmail.com.

Lịch trình sinh hoạt của dự án?

Cuộc hội thảo đầu tiên sẽ vào ngày 7 tháng 12, 2019 tại Vietnamese American Cultural Center cùng cộng tác với chương trình “Phiêu Lưu Nghệ Thuật Đương Đại” của Chopsticks Alley Art. Các cuộc hội thảo công cộng kế tiếp sẽ diễn ra vào mùa Xuân và mùa Hè 2020, ngày giờ sẽ được thông báo sau.

Buổi triển lãm và trình diễn diễn nghệ thuật tại Tòa Thị Chính San José sẽ diễn ra vào tháng 4 và tháng 5, 2021.

Sinh hoạt nghệ thuật này được hỗ trợ một phần do California Arts Council, một cơ quan của tiểu bang. Tìm hiểu thêm tại: www.arts.ca.gov.